นายธนา สุวัฑฒนเป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน
นายธนา สุวัฑฒนเป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน

  director

  นายธนา สุวัฑฒน
  ผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO)

  1460 Logo

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
  เลขที่ 200 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  อีเมล : ....@rid.go.th
  ชื่อผู้ดูแลเว็บไซต์ ... หมายเลขโทรศัพท์ 02-5838325 โทรสาร 02-5835011
  0.png0.png1.png6.png7.png6.png
  18 มิถุนายน 2564